Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Przedszkolaki
Uczniowie
Dla rodzicówNauczyciele-opiekunowie w czasie wyjazdów z uczniami korzystają z telefonu nr 793861255


Witamy w naszym Zespole

[Rozmiar: 14525 bajtów]

W związku z zaistniałą sytuacją, w przypadku strajku, Dyrekcja podejmie działania w celu zapewnienia opieki dzieciom, gdy rodzic nie ma takiej możliwości. Faktyczną liczbę strajkujących poznamy dopiero w dniu strajku. Prosimy jednak o wyrozumiałość i w przypadku przystąpienia do strajku o zapewnienie dzieciom opieki od 8 kwietnia 2019 r. Rodzic ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy musi opiekować się dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania. Szczegóły dotyczące strajku będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej , Facebooku lub dzienniku elektronicznym w miarę posiadanych informacji.


Zakończył się termin przyjmowania wniosków do przedszkola. Wyniki rekrutacji zostały ogłoszone 19 marca 2019.


Od 1 kwietnia do 6 maja 2019 będzie trwała rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy


Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

Arkusze pokazowe


[Rozmiar: 862656 bajtów]

Gmina Krapkowice wspiera najmłodszych mieszkańców
[Rozmiar: 14525 bajtów]

Darmowa Aplikacja - Pierwsza Pomoc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach udostępnia darmową aplikację przedstawiajacą w sposób graficzny i tekstowy jak postępować z :

  • dzieckiem zadławionym,
  • dzieckiem nieprzytomnym, bez oddechu,
  • osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem,
  • osobą nieprzytomną bez oddechu.