Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Przedszkolaki
Uczniowie
Dla rodzicówNauczyciele-opiekunowie w czasie wyjazdów z uczniami korzystają z telefonu nr 793861255


Witamy w naszym Zespole


Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy na nową stronę Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Kórnicy

www.kornica.pl


Na stronie www.spkornica.wodip.opole.pl nie będą umieszczane nowe wpisy, strona nie będzie aktualizowana.


Zarządzenie Nr28/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy w Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny (obowiązuje od 9 listopada 2020r).

Autobus szkolny od 2 września 2020: Borek 7.31, Ściborowice wieś 7.33, Ściborowice 7.35, Jarczowice 7.37, Wesoła 7.39, Nowy Dwór 7.48, Kórnica 7.55. Powrót wyjazd z Kórnicy 12.48, 13.54 i 14.50

W autobusie obowiązują bezwzględnie maseczki!!!

Na podstawie wytycznych GIS oraz rozporządzeniami MEN i MZ opracowano procedury związane z zapobieganiem SARS-CoV-2:

- przedszkole jest czynne w godzinach od 6:45 do 15:00 od poniedziałku do piątku, ale obowiązywać będą pewne zasady:

-wejście do przedszkola wyłącznie od strony sali gimnastycznej do godziny 8.15;

- do przedszkola wchodzą tylko rodzice dzieci 3 -letnich(przez okres adaptacji-5 dni) i uczniów klasy 1 (przez okres adaptacji-5 dni);

-rodzice obowiązkowo zachowują odstęp między sobą i pracownikami przedszkola i szkoły 1,5m;

-wchodząc na teren przedszkola i szkoły posiadają osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekują ręce;

-zabrania się wchodzenia poza czerwone strefy (oznaczone czerwoną linią);

- dziecko nie zabiera ze sobą z domu ani do domu żadnych zabawek ani innych przedmiotów;

-kontakt z nauczycielami odbywać się będzie tylko za pomocą dostępnych komunikatorów;

- do przedszkola i szkoły przyjmowane będą tylko i wyłącznie dzieci ZDROWE ;

- osoby przyprowadzające i odbierające muszą być ZDROWE ,bez żadnych objawów chorobowych;

- przy wejściu oprócz 3 -latków, dzieci odbierane będą przez pracowników przedszkola i odprowadzane do szatni, a potem do sali zajęć;

- rodzice nie powinni wchodzić na plac zabaw.

W związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci w różnych godzinach w miarę możliwości proszę o niegromadzenie się przed wejściem do przedszkola.

Szkoła czynna jest od 8:00 - 15:00 . Plan godzin zostanie udostępniony na stronie internetowej. Wszystkie wytycznie, procedury, dokumenty znajdziecie Panstwo na stronie internetowej szkoły spkornica.wodip.opole.pl. Wszelką dokumentację związaną z pobytem dzieci w przedszkolu i szkole należy pobrać ze strony internetowej szkoly , wypełnić i zwrócić w formie elektronicznej na adres zspkornica@krapkowice.pl lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do szkoły. W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 77 4673108.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


Koronawirus: informacje i zalecenia (kliknij)Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

[Rozmiar: 182116 bajtów]
Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

Arkusze pokazowe


Darmowa Aplikacja - Pierwsza Pomoc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach udostępnia darmową aplikację przedstawiającą w sposób graficzny i tekstowy jak postępować z :

 • dzieckiem zadławionym,
 • dzieckiem nieprzytomnym, bez oddechu,
 • osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem,
 • osobą nieprzytomną bez oddechu.

 • Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

  Dzięki tej decyzji 110 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej otrzymało łącznie 800 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt wykorzystywany będzie przez nauczycieli do prowadzenia edukacji on-line i zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu i jakości prowadzenia zajęć zdalnych.

  Zakup sprzętu nie tylko odciąży gminy finansowo i przyczyni się do ułatwienia pracy nauczycielom, ale zapewni również stały kontakt nauczycieli z uczniami, w tym tak trudnym czasie.


  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy Szkołą w Chmurze Microsoft!

  Miło jest Nam poinformować, że otrzymaliśmy oficjalną informację od Manager Programu Microsoft dla Edukacji, pani Agaty Kapica, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy otrzymał tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu usług Microsoft Office 365 udało Nam się dołączyć do sieci szkół, które współpracują z Microsoft. Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.

  [Rozmiar: 115000 bajtów]

  Dokumenty

  Kalendarium