ZSP w Kórnicyprzedszkolaki

Nasze przedszkole

W bieťącym roku szkolnym do 2-oddziałowego przedszkola uczęszcza 48 wychowanków.

Przedszkole Publiczne w Kórnicy pracuje w systemie pięciogodzinnym - dwie grupy, jedna grupa 7 godzin. Wszystkie dzieci przedszkolne mają moťliwość uczestniczenia w zajęcia umoťliwiających podtrzymywanie poczucia toťsamości narodowej, etnicznej i językowej , zajęciach rytmiki oraz katechezie. Do przedszkola uczęszcza 16 dziewczynek i 32 chłopców. Wychowankowie przedszkola maja do dyspozycji dwie duťe przestronne i jasne sale zajęć, stołówkę oraz salę gimnastyczną. Przedszkole wyposaťone jest w nowoczesne środki dydaktyczne, dzieci mają równieť moťliwość korzystania z wyposaťenia szkoły, w tym z sali gimnastycznej , która jest miejscem zabaw i gier dydaktycznych oraz miejscem rekreacji w czasie złej pogody. Kuchnia przygotowuje codziennie gorący posiłek dla wszystkich dzieci. Ulubionym miejscem zabaw jest piaskownica oraz plac zabaw.


Nasze oddziały

Nasze oddziały: Dwa oddziały liczą po 24 przedszkolaków.