ZSP w Kórnicyprzedszkolaki

Nasze przedszkole

W biešącym roku szkolnym do 2-oddziałowego przedszkola uczęszcza 48 wychowanków.

Przedszkole Publiczne w Kórnicy pracuje w systemie pięciogodzinnym - dwie grupy, jedna grupa 7 godzin. Wszystkie dzieci przedszkolne mają mošliwość uczestniczenia w zajęcia umošliwiających podtrzymywanie poczucia tošsamości narodowej, etnicznej i językowej , zajęciach rytmiki oraz katechezie. Do przedszkola uczęszcza 16 dziewczynek i 32 chłopców. Wychowankowie przedszkola maja do dyspozycji dwie duše przestronne i jasne sale zajęć, stołówkę oraz salę gimnastyczną. Przedszkole wyposašone jest w nowoczesne środki dydaktyczne, dzieci mają równieš mošliwość korzystania z wyposašenia szkoły, w tym z sali gimnastycznej , która jest miejscem zabaw i gier dydaktycznych oraz miejscem rekreacji w czasie złej pogody. Kuchnia przygotowuje codziennie gorący posiłek dla wszystkich dzieci. Ulubionym miejscem zabaw jest piaskownica oraz plac zabaw.


Nasze oddziały

Nasze oddziały: Dwa oddziały liczą po 24 przedszkolaków.