ZSP w KornicyDane kontaktowe

Organizacja pracy Zespołu:

Dyrektor : Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.30-15.00 w każdej sprawie. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 8.30-14.30 od poniedziałku do piątku zgodnie z Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sekretarz szkoły: Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.00-15.00 w sprawiach administracyjnych.

Intendent: Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.00-14.00, wystawia dokumenty-rozliczenia opłat za posiłki i opiekę przedszkolną. Przygotowuje faktury VAT.

Dane kontaktowe