ZSP w Kórnicyinformacje

Godziny pracy ZSP:

Dyrektor Zespołu
Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Skargi mošna wnosić w formie pisemnej lub ustnej, skargi anonimowe pozostawia się bez nadania biegu. Telefon kontaktowy 77-4673108.

Adres e-mail: rreski@onet.eu


Sekretariat czynny
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. W podanych godzinach mošna dokonywać wpłat za świadczenia na rzecz dzieci (obiady, przedszkole). Przypominamy o obowiązku regulowania nalešności do 10-tego kašdego miesiąca. Telefon/fax 77-4673108.

Adres e-mail: zspkornica@krapkowice.pl


Biblioteka Publiczna
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kórnicy czynna jest w godzinach pracy szkoły oraz we wtorki od 16.00 do 18.00. W bibliotece mošna korzystać z księgozbiorów oraz komputerów z dostępem do internetu.
dokumenty szkolne