ZSP w Kórnicyuczniowie

Uczniowie

W biešącym roku szkolnym do 6-klasowej szkoły podstawowej uczęszcza 86 uczniów.

Uczniowie od klasy I uczą się języka angielskiego, a na podstawie deklaracji języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Do szkoły uczęszcza 34 dziewcząt i 52 chłopców. Dziewczęta zdominowały sport szkolny, indywidualnie i zespołowo zdobyły w ostatnich trzech latach kilkanaście medali mistrzostw województwa opolskiego. Uczniowie zrealizowali wiele programów finansowanych ze środków UE .

Nasze klasy

Nasze klasy: Największa klasa liczy 25 uczniów, najmniejsza tylko 8.