Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Przedszkolaki
Uczniowie
Dla rodzicówNauczyciele-opiekunowie w czasie wyjazdów z uczniami korzystają z telefonu nr 793861255


Witamy w naszym Zespole

Zakończył się termin przyjmowania wniosków do przedszkola. Wyniki rekrutacji zostana ogłoszone do godziny 12.00 w dniu 19 marca 2019.


Od 1 kwietnia do 6 maja 2019 będzie trwała rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy


Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

Arkusze pokazowe


[Rozmiar: 862656 bajtów]

Gmina Krapkowice wspiera najmłodszych mieszkańców
[Rozmiar: 14525 bajtów]

Darmowa Aplikacja - Pierwsza Pomoc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach udostępnia darmową aplikację przedstawiajacą w sposób graficzny i tekstowy jak postępować z :

  • dzieckiem zadławionym,
  • dzieckiem nieprzytomnym, bez oddechu,
  • osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem,
  • osobą nieprzytomną bez oddechu.