Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Przedszkolaki
Uczniowie
Dla rodzicówNauczyciele-opiekunowie w czasie wyjazdów z uczniami korzystają z telefonu nr 793861255


Witamy w naszym Zespole

Harmonogram dowozu uczniów obowiązujący od 1 września 2019r.

[Rozmiar: 33525 bajtów]

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

Arkusze pokazowe


[Rozmiar: 862656 bajtów]
[Rozmiar: 14525 bajtów]

Darmowa Aplikacja - Pierwsza Pomoc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach udostępnia darmową aplikację przedstawiającą w sposób graficzny i tekstowy jak postępować z :

  • dzieckiem zadławionym,
  • dzieckiem nieprzytomnym, bez oddechu,
  • osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem,
  • osobą nieprzytomną bez oddechu.